Lansingerland – De scholen en kinderopvangcentra in heel Nederland gaan morgen niet open en ook de horeca moet tot en met 6 april de deuren sluiten. Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

De scholen en kinderdagverblijven blijven alleen open voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten. Zo kunnen die ouders gewoon aan het werk blijven. Cafés en restaurants moeten dicht om verspreiding van het virus tegen te gaan, net als sportclubs.

Vrijdag werd het besluit om de scholen open te houden nog bekrachtigd na urenlang overleg op het ministerie van Onderwijs. Vertegenwoordigers van organisaties in het onderwijs wilden toen al dat de scholen dicht zouden gaan, maar kregen tijdens het gesprek een telefonische briefing van RIVM-baas Jaap van Dissel. Hij vertelde dat het virus nauwelijks voorkomt bij kinderen en dat besmetting van volwassenen door kinderen ook zelden gebeurt.

Burgemeester Pieter van de Stadt: “De aanpak om het coronavirus tegen te gaan raakt ons tot in de haarvaten van de samenleving. Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken hebben we elkaar nodig. Hiervoor is het belangrijk je sociale contacten te beperken. Houd gepaste afstand van elkaar (1,5 m) en blijf de hygiënemaatregelen in acht nemen. Laten we het vooral samen doen, op elkaar letten en hulp bieden waar we kunnen!”

Rijksoverheid
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

– Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
– Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. V
oor een lijst van cruciale beroepsgroepen, zie onderaan deze pagina.
– Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
– Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
– Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
– Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.
– Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers
Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Cruciale beroepsgroepen
 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulance zorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).