Zondagmiddag werd de brandweer gealarmeerd nadat de bewoners een gaslucht roken in een woning aan de Wilhelminastraat. 

De bewoners roken een gaslucht en lichtten Stedin in, omdat het een gaslucht betrof heeft Stedin meteen de brandweer gealarmeerd. De brandweer was eerder ter plaatse dan Steden en is meteen begonnen met metingen. Ook is er in twee woningen enige tijd onderzoek gedaan, er bleek telkens een klein vleugje gas geroken te worden.

Stedin heeft met geavanceerde apparatuur ook onderzocht of er daadwerkelijk ergens gas vrij kwam, dit leek niet het geval te zijn, omdat nog niet helemaal duidelijk was waar de geur dan wel vandaan kwam en welke stof de geur veroorzaakte is ook de gemeente ingelicht en is ook een AGS, Adviseur Gevaarlijk Stoffen, ingeschakeld.

Het gaat vermoedelijk om een terpentine-lucht die in de riolering zit, de meetploeg van AGS doet daarom metingen in de riolering. Daarna zal de gemeente ingeschakeld worden om de riolering door te spoelen.

Het onderzoek trekt ondertussen veel bekijks uit de buurt.