Burgemeester Van de Stadt heeft een woning aan de Van Ruysdaellaan in Bergschenhoek laten sluiten in verband met een grote hennepvondst. In de woning werd 8,3 kilo hennep aangetroffen. Het is niet bekend hoe lang de woning gesloten blijft.

Een burgemeester kan besluiten een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een erf te sluiten indien door gedragingen de openbare orde rond die locatie wordt verstoord. Een grootschalige hennepvondst valt onder ondermijning.  De gemeente Lansingerland wil deze georganiseerde criminaliteit samen met partners in het veiligheidsdomein signaleren en aanpakken, zodat Lansingerland een veilige en leefbare gemeente kan blijven, voor iedereen.

Ondermijning
Ondermijnende criminaliteit gaat over verschillende vormen van criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan illegale hennepteelt, drugsproductie, geld witwassen, prostitutie, mensenhandel en vastgoedfraude. Criminelen maken daarbij gebruik van legale diensten uit onze samenleving, bijvoorbeeld bij het krijgen van vergunningen of het huren van een pand. Hierdoor raken de boven- en onderwereld met elkaar verweven. Criminelen oefenen zo druk uit op onze samenleving en maken misbruik van mensen of voorzieningen.